Adatkezelési tájékoztató

Célok

A jelen dokumentum célja, hogy rögzítse a Lenvirág Táncegyüttes honlapján (https://www.lenvirag.hu) alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, a táncegyüttes adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a táncegyüttes magára nézve kötelező erővel ismer el.

Kötelezettség­vállalás

A Lenvirág Táncegyüttes kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Fogalmak

Személyes adat

Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő

Aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen honlap adatkezelője a Budakalászi Lenvirág Alapítvány, Adatvédelmi tisztviselő az alapítvány kuratóriumának mindenkori elnöke.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Jelen honlap adatfeldolgozója (az Alapítvány tárhelyszolgáltatójaként) a BlazeArts Kft. (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8, cégjegyzékszám: 03-09-109150, adószám: 12539833-2-03).

Felhasználó

Az a természetes személy, aki a Lenvirág Táncegyüttes honlapját látogatja.

Jogi nyilatkozat

A Lenvirág Táncegyüttes honlapja (https://www.lenvirag.hu/), a honlapon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése (kivéve a támogatók neveit és logóit, továbbá a partnereinktől származó kép-, video- és hanganyagokat) a Lenvirág Táncegyüttes tulajdonát képezi, így szerzői jogi védelem alatt áll.

Személyes használatot meghaladó mértékű, bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Lenvirág Táncegyüttes kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A Lenvirág Táncegyüttes írásos engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

A Lenvirág Táncegyüttes nem vállal felelősséget a honlapján nyújtott információkért, a honlapon előforduló pontatlanságért vagy hiányosságért, de minden erőfeszítést megtesz azért, hogy az információk a feltöltés időpontjában frissek és pontosak legyenek.

A Lenvirág Táncegyüttes fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt, vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

Mely személyes adatokat gyűjtjük, és milyen céllal

Regisztráció

A honlap nem ad lehetőséget a felhasználók regisztrációjára.

Statisztika

Statisztikai célból eltároljuk a honlap eléréséhez használt eszköz operációs rendszerének és böngészőjének verzióját, képernyőfelbontását és hozzávetőleges helyét (geolokációját).

Hozzászólások

A megjelent cikkekhez esetenként lehet hozzászólást írni. A hozzászólás írása önkéntes, de elküldése csak név és email cím megadása után lehetséges. A hozzászólás elküldésével Felhasználó hozzájárulását adja adatainak rögzítéséhez. Az űrlapban megadottakon kívül eltároljuk a hozzászóló IP címét, az elküldés időbélyegét, és a böngészőazonosító karakterláncát a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. A Lenvirág Táncegyüttes fenntartja a jogot a hozzászólások moderálására.

Adatkezelés neve: hozzászólás
Felhasználása: megjelenítési célra
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása
Megőrzési idő: az IP-cím 90 nap, a hozzászólás és a többi metaadat nem meghatározható ideig

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A Felhasználó a honlapon szereplő email címen és telefonszámon, továbbá a kapcsolatfelvételi űrlapjainkon léphet velünk kapcsolatba. Az űrlapon megadott adatokat eltároljuk.

Adatkezelés neve: kapcsolat
Felhasználása: kapcsolatfelvételi célra
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása
Megőrzési idő: 5 év

Sütik

A honlap a jobb felhasználói élmény érdekében Felhasználó eszközén átmeneti sütiket tárol, melyek vagy a böngésző bezárásakor, vagy legkésőbb 1 nap után törlődnek. Felhasználó a honlap használatával beleegyezését adja ezen sütik átmeneti tárolásához.

Adatkezelés neve: sütik
Felhasználása: felhasználói élmény javítása
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása
Megőrzési idő: a böngésző bezárása ill. 1 nap

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videókat, képeket, cikkeket stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha a Felhasználó közvetlenül az adott külső forrás honlapját látogatta volna meg.

Lehetséges, hogy ezek a webhelyek adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha Felhasználó rendelkezik fiókkal és be van jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A honlap kapcsolatfelvételi űrlapjain keresztül beérkezett személyes adatokat nem továbbítjuk, ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelő ismeri és kezeli kapcsolattartás/kapcsolatfelvétel céljából.

A Lenvirág Táncegyüttes a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat

A hozzászólások az adott cikk alatti blokkban megjelennek, és metaadataikkal együtt nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus szpemszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

A Lenvirág Táncegyüttes elkötelezett ügyfelei, partnerei és a honlap Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja – az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szinten.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Az érintett az Adatkezelőnél, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panasszal élhet.

Kapcsolati adatok

Lásd: Budakalászi Lenvirág Alapítvány