Gyémánt Ádám

Újpesten a Bem Táncegyüttesben kezdtem el táncolni 13 éves koromban, majd egy rövid – katonai főiskolán eltöltött 2 éves – kitérő után eldőlt, hogy a néptáncpedagógus pályát választom. Így kezdtem el tanítani az Ürömi Öröm Néptáncműhelyben, valamint budapesti óvodákban, iskolákban, és ezzel párhuzamosan a Magyar Táncművészeti Főiskola Táncpedagógus szak – Néptánc Szakirányán szereztem diplomát. Táncoltam a Szentendre Táncegyüttesben, és vendégként a törökszentmiklósi Miklós Néptáncegyüttesben is. 2006 óta tanítottam egészen az óvodás kórtól a felnőtt, sőt a „senior” korosztálynak is. Jelenleg még a pomázi Kevély Táncegyüttes művészeti vezetője, valamint a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes felnőtt csoportjának vezetője vagyok. Erdélyben számos alkalommal gyűjtöttem ének-, tánc- és szokáshagyományainkat. Ennek eredményeképpen a szászcsávási magyarokat és táncaikat tanulmányozva elnyertem a „Népművészet Ifjú Mestere” állami szakmai díjat, és az „Aranysarkantyús táncos” címet. Mindezek a visszajelzések is erősítettek meg abban, hogy jó úton vagyok, és szeretnék minél több gyermeket ráterelni erre a tánckultúránkkal kikövezett csodálatos útra.

Pukli Gabriella

Budakalászon élek a családommal, de egy Tolna megyei kis faluból, Dunaszentgyörgyről származom. Táncos pályafutásom igen apró gyermekként kezdődött. Mivel mindig is örök mozgó voltam, így szüleim a helyi együttes felhívására elvittek egy táncfelvételire, így kerültem a paksi Tűzvirág Táncegyüttesbe. A helyi együttes tagja voltam. Kezdetben előadóművész, tánckari tag majd 1995-től táncpedagógus munkakörben. Szerepeltem több nemzetközi fesztiválon és országos rendezvényen. Dolgoztam együtt neves koreográfusokkal. Mindemellett végeztem el Kaposváron az alapfokú néptánc oktatói tanfolyamot. A NAT által a képzésbe iktatott néptáncórákat tartottam a város iskoláiban, illetve néptáncot, népi játékokat tanítottam az óvodákban.
2005-ben végeztem a Magyar Táncművészeti Főiskola táncpedagógus/néptánc szakán. Ugyanebben az évben kerültem Budapestre, a TÉBLÁB Alapfokú Művészeti Iskolába, ahol azóta is néptáncpedagógusként dolgozom. Emellett számos más általános iskolában tanítok alsó tagozatosokat a testnevelést kiváltó néptánc órában.
Több vidéki és határon túli együttesnél dolgoztam. 13 évig voltam rendszeres táncoktató a délvidéki, (vajdasági) kanizsamonostori táborokban.
2016-tól 2019-ig a kistarcsai Pannónia táncegyüttes Barkóca csoportjának voltam a női tánctanára. Korábban – 2008 októberétől 2014 szeptemberéig – már volt szerencsém belső munkatársként dolgozni a budakalászi Lenvirág Táncegyüttes csoportjaival és művészeti vezetőivel: Vrábel Jánossal, Görög Andrással, Leidinger Dömötörrel.
Alapelvem az, hogy a néptánc kiegészíti az iskolai, óvodai munkát. A népi játékokon, népdalokon, táncon keresztül a gyermekekben fejlődnek a készségek, a képességek, a személyiség, a koncentráció, az esztétikai szépérzék, valamint a közösséghez való tartozás.
A néptánctanítás az életcélom. Vallom, hogy hagyni kell a gyermekben kibontakozni a tánc iránti szenvedélyt! Viszont rajtunk múlik, hogy hogyan. “A természet lábakat ad nekünk és a művészet megtanít használni őket.”

Velner Klára

Egy hagyományőrző Somogyi faluból, Karádról származom. Már gyerekkoromban meghatározó volt a néptánc és a népdalok szeretete, így egyenes út vezetett a néptáncpedagógusi pályához. Elvégeztem a Magyar Táncművészeti Főiskolát, majd a Mester szakot, később pedig a tánctörténet tanári szakot is. Közben az éneklés is fontosabb lett, ezért ebben az irányban is tovább tanultam és elvégeztem a népi ének tanfolyamot. Több óvodában , iskolában és táncegyüttesnél megfordultam már mint táncpedagógus. Közel 20 éve tanítok művészeti iskolában néptáncot, és magam is táncolok néptánc együttesben. 12 éve alapítottam a saját együttesemet, a Forgatós Kamara Néptáncegyüttest.
2012 óta a Népművészet Ifjú Mestere vagyok.
2020 év eleje óta tanítom a Lenvirág Táncegyüttes Lenmamik csoportját. A tánctanítások során a hagyomány ápolása mellett a képességfejlesztés, a mozgásterápia és a tehetséggondozás is helyet kap.
Szívesen foglalkozom szülőfalum tánchagyománya mellett a Felső-Maros menti falvak forgatós táncanyagával, a Sajó menti Zselyk falu tánchagyományával, de a Szilágyság és a Pest megyei szlovák hagyományok is fontosak számomra.